Stomia

 Po zabiegu wyłonienia stomii mogą wystąpić różne powikłania np.z powodu: złego zastosowania sprzętu stomijnego, złej piełęgnacjii stomii i skóry wokół niej lub błędów dietetycznych.
 Każde widoczne zmiany Stomii lub skóry wokół niej należy konsultować z pielęgniarką stomijną, a w razie konieczności z lekarzem chirurgiem.
 Również regularne wizyty w poradni stomijnej pozwolą uniknąć kłopotliwych powikłań i problemów z codzienną pielęgnacją.
 Proszę obejrzeć umieszczone tu zdjęcia i porównać je ze swoją stomią.
 Jeżeli macie państwo podobne problemy jak te przedstawione na zdjęciach proponuję skontaktować się ze swoją poradnią stomijną lub ze mną
numer tel do mnie do poradni 032 368 27 33 Małgosia Bilińska.


 Słowo stomia pochodzi od greckiego stoma - to znaczy - otwór. Najbardziej odpowiednim polskim tłumaczeniem będzie "odbyt brzuszny" albo "sztuczny odbyt" i jest to celowe połączenie światła jelita z powierzchnią ciała.

Najczęściej spotykamy się z:
 • kolostomią
 • ileostomią
 • urostomią

 • Różnica polega na ich umiejscowieniu:
  1.   Kolostomia jest to połączenie światła jelita grubego z powierzchnią skóry. Najczęściej jest umieszczona po stronie lewej.
  2.   Ileostomia jest to połączenie światła jelita krętego z powierzchnią skóry. Umieszczana jest najczęściej po stronie prawej.
  3.   Urostomia jest to wyprowadzenie dróg moczowych poza pęcherz i cewkę moczową z wykorzystaniem jelita.
  STOMIA PRAWID£OWA
  Powinna być różowa do jasno- czerwonej, wilgotna ze śladami pasemek śluzu.
  Kształt stomii powinien być regularny - okrągły lub owalny o średnicy od 1-3 cm
  Wysokość Stomii jest różna i powinna wynosić dla:
 • kolostomii od 1-1,5 cm
 • ileostomii od 1,5-3 cm
 • urostomii ok. 3 cm
 • Skóra wokół stomii powinna być bladoróżowa lub różowa tak jak skóra na całym brzuchu bez żadnych wykwitów lub mikroranek.