PRZEPUKLINA OKOŁOSTOMIJNA

Występuje w dalszym okresie pooperacyjnym. Uwypuklenie się skóry wokół stomi może powodować jej deformację, a co za tym idzie dyskomfort życia.W tej sytuacji niezbędne jest noszenie pasa przepuklinowego.Jeżeli przepuklina utrudnia pielęgnację stomi,albo powoduje bóle czy dyskomfort innego typu,a stan zdrowia pacjenta na to zezwala , lekarz może zaproponować zabieg operacyjny.