STOMIA W FAŁDZIE BRZUSZNYM

Stomia taka jest wynikiem złego umiejscowienia jej na powierzchni brzucha. Aby tego uniknąć konieczne jest przed zabiegiem operacyjnym wyznaczenie miejsca Stomi na dzień przed planowanym zabiegiem.w trzech pozycjach: leżącej,stojącej i siedzącej.
Często kiedy zabieg wykonywany jest w trybie doraźnym [zabieg nieplanowany] tę czynność wykonuje się dopiero na stole operacyjnym,kiedy mięśnie sązwitczałe po zastosowaniu leków znieczulających W tej sytuacji wybór optymalnego miejsca do wyłonienia Stomii jest utrudniony a nawet niemożliwy. Zabezpieczając taką stomię sprzętem stomijnym wystarczy czasem zastosować płytkę Convex.