STOMA ZARASTAJĄCA SIĘ

Jest równoznaczna ze zwężaniem się stomii a właściwie kanału stomijnego. Do prawidłowej stomii powinien bez trudu wchodzić palec. Jeżeli kanał stomijny zwęzi się tak bardzo iż utrudnione będzie wydostawanie się stolca, konieczne jest przeprowadzenie zabiegu korygującego.