Pomoc - Organizacje Pozarządowe w Katowicach

Śląskie Towarzystwo „POMOST”

Adres: Chorzów, ul. Katowicka 57/3

Telefon: (032) 602-407-601

Zadania:

  • Prowadzenia poradnictwa specjalistycznego na rzecz
  • osób starszych i niepełnosprawnych

„UNIKAT”

Stowarzyszenie wspomagania twórczości

i rozwoju osób niepełnosprawnych

Adres: Katowice ul. Kotlarza 10b

Telefon: (032) 204 – 22 – 23

Osoba: Prezes – Piotr Zatorski

Zadania:

· prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Adres: Katowice ul. Kozielska 4a

Telefon: (032) 203 23 20 (032) 203 23 22

Osoba: Prezes – Alicja Wiszniowska

Zadania:

· prowadzenie pracy socjalnej dla osób starszych

i niepełnosprawnych (Kluby Seniora)

· realizacja usług opiekuńczych i opiekuńczo-medycznych

dla podopiecznych MOPS- wydawanie żywności

w ramach programu PEAD ŚLĄSKIE

Stowarzyszenie Pomocy

Dzieciom Specjalnej Troski

i osobom upośledzonym umysłowo

– oddział ODRODZENIE

ośrodek rehabilitacyjno – oświatowy dziennego pobytu

dla dzieci niepełnosprawnych

Adres: Katowice ul. Radockiego 280

Telefon: (032) 206 11 74

Osoba: Przewodniczący Zarządu – Alicja Styczeń,

Dyrektor Ośrodka: Maria Grzywacz

Zadania:

zapewnienie dziennego pobytu w Ośrodku

dla dzieci niepełnosprawnych powyżej 7 roku życia

prowadzenie inydwidualnego poradnictwa psychologicznego

i grup wsparcia prowadzenie gimnastyki korekcyjnej

opracowanie indywidualnych programów rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych

Liga Kobiet Polskich

Adres: Katowice ul. Kordeckiego 2

Telefon: (032) 253 87 37

Osoba: Prezes Krystyna Nesteruk

Zadania:

pomoc prawno-społeczna, wsparcie psychologiczne,

pomoc dla kobiet

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Adres: Katowice ul. Św. Jana 10

Telefon: (032) 253 83 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba: Prezes – Jan Wiesiołek

Zadania:

prowadzenie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego

Śląskie Towarzystwo "AD-WITAM"

Adres: Katowice ul. Korczaka 27

Telefon: (032) 256 92 78; (032) 256 82 09

Osoba: Prezes – Krzysztof Czuma

Zadania:

prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

„Ad Vitam Dignam”

prowadzenie programów: „Grupa bawi się, uczy i wychowuje”,

grupa terapeutyczna

prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi

prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej

dla osób zaburzonych psychicznie

„PRZYSTAŃ”

Stowarzyszenie działające na rzecz

osób chorych psychicznie i ich rodzin

Adres: Katowice ul. Tysiąclecia 41

Telefon: (032) 254 85 59

Osoba: Prezes – Magdalena Kwiecień

Zadania:

· prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

prowadzenie Hotelu

Liga Kobiet Polskich

Adres: Katowice ul. Kordeckiego 2

Telefon: (032) 253 87 37

Osoba: Prezes Krystyna Nesteruk

Zadania:

· pomoc prawno-społeczna, wsparcie psychologiczne, pomoc dla kobiet

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Adres: Katowice ul. Św. Jana 10

Telefon: (032) 253 83 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba: Prezes – Jan Wiesiołek

Zadania:

· prowadzenie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego

Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne

Adres: Katowice ul. Sienkiewicza 23 (siedziba główna)

Telefon: (032) 251 16 54

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba:Przewodniczący Dietmar Brehmer

zadania

· udzielanie posiłku- prowadzenie ogrzewalni

· prowadzenie świetlicy środowiskowej typu opiekuńczego

„OPOKA”

Katowickie STOWARZYSZENIE

na Rzecz Osób Starszych,

niepełnosprawnych i oczekujących wsparcia

Adres: Katowice ul. Oblatów 24

Telefon: (032) 203 78 32

Osoba: Prezes Krystyna Igor – Kucharska

Zadania:

· -prowadzenie dożywiania dodatkowego dla dzieci

w Dziennych Domach Pomocy Społecznej

· -prowadzenie pracy socjalnej na rzecz osób starszych

i niepełnosprawnych

- prowadzenie Klubu dla Osób Starszych

- prowadzenie 6 Dziennych Domów Pomocy Społecznej

· -prowadzenie Klubu Integracji Społecznej

- prowadzenie grupy wsparcia dla osób,

które ukończyły Klub Integracji Społecznej

· -prowadzenie Klubu Integracji Społecznej

oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób,

które ukończyły Klub Integracji Społecznej

dotowane są z budżetu Miasta Katowice poprzez

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

„GNIAZDO”

Fundacja dla ludzi

potrzebujących pomocy

Adres: Katowice ul. Morcinka 19a

Telefon: (032) 258 43 36

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba: Prezes Katarzyna Cholewa

Zadania:

· prowadzenie Zespołu Interwencji Rodzinnej

· prowadzenie Świetlicy Środowiskowej typu specjalistycznego

· prowadzenie Młodzieżowego Klubu Wspierania Rozwoju Osobistego

Śląskie STOWARZYSZENIE

Osób Dotkniętych

Chorobą Parkinsona

Adres: Katowice ul. Medyków 14

Telefon: kom. 502 402 380

Osoba: Józef Twardak

Zadania:

· prowadzenie specjalistycznego poradnictwa

na rzecz osób dotkniętych chorobą Parkinsona i ich rodzin

Polskie STOWARZYSZENIE na Rzecz

Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Ośrodek rehabilitacyjno – edukacyjno– wychowawczy

Adres: Katowice ul Gościnna 8

Telefon: (032) 256 – 07 -26

Osoba: Prezes Dyżewska Alina;

Dyrektor Ośrodka Justyna Szymiec

Zadania:

· prowadzenie gimnastyki korekcyjnej,

logorytmiki, hipnoterapii,

· prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

i grupy wsparcia,

· rehabilitacja indywidualna w postaci stymulacji rozwoju psychoruchowego

przy użyciu sprzętu MASTER,

· opracowanie indywidualnych programów rehabilitacyjnych dla niemowląt

i dzieci w wieku poniemowlęcym (od 4 do 18 miesiąca życia).

„DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW”

STOWARZYSZENIE

Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Adres: Katowice ul. Andrzeja 12a (w podwórzu)

Telefon: (032) 225 75 33, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba: Prezes zarządu Barbara Kaczmarczyk-Wichary

Zadania:

· prowadzenie poradni rodzinnej (poradnictwo specjalistyczne)

Katowicka FUNDACJA

Pomocy Dzieciom Kalekim

samodzielny ośrodek rehabilitacyjno – oświatowy

dla dzieci niepełnosprawnych

CENTRUM rozwoju dziecka „UŁAŃSKA”

Adres: Katowice ul. Ułańska 5, Telefon: (032) 250 45 02

Osoba: Dyrektor Aleksandra Kałużna;

Prezes Bronisław Lisiecki

Zadania:

· zapewnienie dziennego pobytu w Ośrodku

dla młodzieży niepełnosprawnej powyżej 7 roku życia

· prowadzenie gimnastyki korekcyjnej

- prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

i grup wsparcia

· opracowanie indywidualnych programów rehabilitacji

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

FUNDACJA Rozwoju Demokracji Lokalnej

Adres: Katowice ul. Mariacka 1Telefon: (032) 253 84 09

Osoba: Dyrektor Ewa Pytasz

Zadania:

miejsca pracy wolontaryjnej dla klientów

„Szansa dla Każdego”

STOWARZYSZENIE

Adres: Katowice ul. 3-go maja 36/2

Telefon: (032) 203 28 24

Osoba: Prezes zarządu Bronisława Słowik

Zadania:

· prowadzenie Świetlicy Środowiskowej zwanej Klubem „Szansa dla każdego” (Świetlica typu opiekuńczego)

Adres: Katowice ul. Sądowa 1

Telefon: (032) 203 71 51

Osoba: Prezes Władysława Sowa

Zadania:

· udzielanie schronienia, pomoc żywieniowa, odzież używana, usługi higieniczne

Adres: Katowice, Pl. Szramka 1

Telefon: (032) 258 77 44

Osoba: Prezes Teresa Melich

Zadania

· poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna i rodzinna, doradztwo zawodowe, porady prawne, konsultacje psychiatryczne

Adres: Katowice, ul. Kościuszki 46

Telefon: (032) 251 73 47

Osoba: Prezes Genowefa Sikora

Zadania:

· prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób upośledzonych umysłowo

Adres: Katowice, ul. Ociepki 8a

Telefon: (032) 254 04 66

Osoba: Prezes Tadeusz Chowaniec

Zadania:

· prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób upośledzonych umysłowo

Krajowe Forum Bezrobotnych.

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE

Adres: Chopina 14/1 Adres rejestrowy: Koszalińska 36/13

Telefon: (032) 202 09 97

Osoba: Waldemar Janeda

Zadania:

· prowadzenie Klubu Integracji Społecznej

· prowadzenie grupy wsparcia dla osób,

które ukończyły Klub Integracji Społecznej

· Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej

oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób,

które ukończyły Klub Integracji Społecznej

dotowane są z budżetu Miasta Katowice

poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Klub Śląskich AMAZONEK

Adres: Roździeńskiego 88a

Telefon: (032) 258-93-25

Zadania:

· działania na rzecz osób niepełnosprawnych

(w tym przewlekle chorych)

· wieloprofilowa pomoc kobietom

w różnym okresie leczenia nowotworu piersi,

przez organizację i prowadzenie kompleksowej fizjoterapii i psychoterapii

w tym również edukacji profilaktyki i terapii obrzęku limfatycznego,

· edukacja i profilaktyka stałego zagrożenia chorobą nowotworową

oraz innymi schorzeniami dotyczącymi kobiet w różnym wieku

- mieszkanek Katowic.

"SZANSA"

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy

Dzieciom Specjalnej Troski

i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym

Adres: PCK 2

Telefon: (032) 257-25-81

Zadania:

· działania na rzecz osób niepełnosprawnych

(w tym przewlekle chorych) ,

· aktywizacja, rehabilitacja, terapia, rozwój zainteresowań własnych osób

z upośledzeniem umysłowym zamieszkałych w Katowicach

w Klubie Aktywizacji Dorosłych

Śląskiego Stowarzyszenia SZANSA.

STOWARZYSZENIE

Chorych na Stwardnienie Rozsiane

ich Opiekunów i Przyjaciół

Adres: 41-103 Siemianowice Śl. Ul. Wiejska 2

Telefon: (032) 229-83-50

Zadania:

· Działania na rzecz chorych i niepełnosprawnych (w tym przewlekle chorych) - Rehabilitacja lecznicza i społeczna chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin.

Regionalna FUNDACJA Pomocy Niewidomym

Adres:41-500 Chorzów ul. Dąbrowskiego 55a

Telefon: (032) 241-12-02

Zadania:

· Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym przewlekle chorych) - kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku od lat 7 ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Miasta Katowice.

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji

Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Polskiego Związku Głuchych

Adres: Francuska 20-24

Telefon: (032) 202-09-17

zadania

· Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym przewlekle chorych) - terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz pomoc psychologiczna rodzinie i opiekunom.

Śląskie STOWARZYSZENIE Alzheimerowskie

adres: Medyków 14

Telefon: (032) 695-821-095

Zadania

· Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym przewlekle chorych) - rehabilitacja i terapia osób dorosłych z chorobami otępiennymi, całodobowa pomoc w kryzysie życiowym świadczona na rzecz osób niepełnosprawnych, zwiększenie aktywności społeczności lokalnej na rzecz ludzi starych, poprzez naukę właściwego zaspokojenia potrzeb człowieka starego w środowisku.

Polski Związek Głuchych

Oddział Śląski

Adres: Pod Młynem 1b

Telefon: (032) 503-011-206, (032) 661-081-017, (032) 205-44-87, fax: 204-89-25

Zadania:

· Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz osób niepełnosprawnych

Śląskie STOWARZYSZENIE Edukacji

i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

OŚRODEK aktywizacji zawodowej

i społecznej osób niepełnosprawnych

„OAZIS”

Adres: ul. Rataja 14

· Telefon: (032) 204-50-96

Zadania:

· Zapewnienie dziennego pobytu w Ośrodku dla młodzieży niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia

Śląskie STOWARZYSZENIE

na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo

Koło w Katowicach - Giszowcu

OŚRODEK rehabilitacyjno- edukacyjno - wychowawczy

· Adres: ul. Gościnna 8

· Telefon: (032) 256-07-26 , fax: 256-76-92

Zadania:

· Prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego i grup wsparcia

· rehabilitacja indywidualna w postaci stymulacji rozwoju psychoruchowego przy użyciu sprzętu MASTER

· opracowanie indywidualnych programów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Stowarzyszenie Psychologów

Chrześcijańskich

Adres: ul. Chopina 6/6

Telefon: (032) 253-84-86

Osoba: Przewodnicząca oddziału Teresa Melich

Zadania:

· Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego - Ośrodek Poradnictwa i Terapii Psychologicznej

TOWARZYSTWO Pomocy

im. Św. Brata Alberta

Adres: ul. Sądowa 1

Telefon: (032) 203 71 51

Osoba: Prezes - Władysław Sowa

Zadania

· udzielanie schronienia, usługi higieniczne

Katolickie Centrum Młodzieży

"KANA"

Adres: ul. ks. E. Szramka 4

Telefon: (032) 608 26 76, fax: (032) 253 04 56

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba: Dyrektor Ilona Christ

Zadania:

· organizowanie działań informacyjno-pomocowych dotyczących działalności sekt

· prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

· prowadzenie poradnictwa zawodowego dla młodzieży

CARITAS

archidiecezji katowickiej

(Ośrodek św. Brata Alberta)

Adres: Katowice ul. Brata Alberta 4

Telefon: (032) 352 99 20

Osoba: Dyrektor – Krzysztof Siudziński

Zadania:

· prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej

Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej

na rzecz pomocy dziewczętom i kobietom

Adres: Katowice ul. Krasińskiego 21

Telefon: (032) 255 38 69

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba: Siostra Anna Bałhan

Zadania:

· prowadzenie Ośrodka dla Kobiet z Dziećmi (udzielenie schronienia)

· przeciwdziałanie prostytucji i rozszerzaniu się postaw destrukcyjnych- prowadzenie warsztatów dla młodzieży

Katolicka Fundacja Dzieciom

Adres: Katowice ul. Kilińskiego 15

Telefon: (032) 251 – 91 – 95

Osoba: Prezes Zarządu ks. Paweł Buchta

Zadania:

· prowadzenie Świetlic Środowiskowych(Świetlica typu opiekuńczego oraz specjalistycznego)

Rzymsko – Katolicka parafia św. Anny

Adres: Katowice pl. Wyzwolenia 21

Telefon: (032) 255 70 99 (032) 255 71 47

Osoba: Proboszcz Parafii – ks. Zygmunt Klim

Zadania:

· prowadzenie Świetlicy Środowiskowej typu opiekuńczego

· pomoc żywieniowa

Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne

Adres: Katowice ul. Sienkiewicza 23 (siedziba główna)

Telefon: (032) 251 16 54

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba:Przewodniczący Dietmar Brehmer

zadania

· udzielanie posiłku- prowadzenie ogrzewalni

· prowadzenie świetlicy środowiskowej typu opiekuńczego

·

Śląskie STOWARZYSZENIE Osób Dotkniętych

Chorobą Parkinsona

Adres: Katowice ul. Medyków 14

Telefon: kom. 502 402 380

Osoba: Józef Twardak

Zadania:

· prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz osób dotkniętych chorobą Parkinsona i ich rodzin

Polskie STOWARZYSZENIE na Rzecz

Osób z Upośledzeniem Umysłowym:

ośrodek rehabilitacyjno – edukacyjno– wychowawczy

Adres: Katowice ul Gościnna 8

Telefon: (032) 256 – 07 -26

Osoba: Prezes Dyżewska Alina;

Dyrektor Ośrodka Justyna Szymiec

Zadania:

· prowadzenie gimnastyki korekcyjnej, logorytmiki, hipnoterapii,

· prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego i grupy wsparcia,

· rehabilitacja indywidualna w postaci stymulacji rozwoju psychoruchowego przy użyciu sprzętu MASTER,

· opracowanie indywidualnych programów rehabilitacyjnych dla niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym (od 4 do 18 miesiąca życia).

·

Śląskie STOWARZYSZENIE Edukacji i Rehabilitacji

dla Osób Niepełnosprawnych „AKCENT”

Adres: Katowice ul. Rataja 14

Telefon: (032) 204 50 96

Osoba: Dyrektor Marek Plura

Zadania:

zapewnienie dziennego pobytu w Ośrodku dla młodzieży niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia

FUNDACJA Rozwoju Demokracji Lokalnej

Adres: Katowice ul. Mariacka1, Telefon: (032) 253 84 09

Osoba: Dyrektor Ewa Pytasz

Zadania:

miejsca pracy wolontaryjnej dla klientów

MOPS

Instytut Współpracy

i Partnerstwa Lokalnego

Adres: Żwirki i Wigury 14/3

Telefon: (032) 253 80 21

Osoba: Prezes Jacek Majewski

Zadania:

· prowadzenie Klubu Integracji Społecznej

· Prowadzenie grupy wsparcia dla osób, które ukończyły Klub Integracji Społecznej

· Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób, które ukończyły Klub Integracji Społecznej dotowane są z budżetu Miasta Katowice poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

STOWARZYSZENIE

„Szansa dla Każdego”

Adres: Katowice ul. 3-go maja 36/2

Telefon: (032) 203 28 24

Osoba: Prezes zarządu Bronisława Słowik

prowadzenie Świetlicy Środowiskowej zwanej Klubem „Szansa dla każdego” (Świetlica typu opiekuńczego)

Adres: Katowice ul. Sądowa 1

Telefon: (032) 203 71 51

Osoba: Prezes Władysława Sowa

Zadania:

· udzielanie schronienia, pomoc żywieniowa, odzież używana, usługi higieniczne

Adres: Katowice, Pl. Szramka 1

Telefon: (032) 258 77 44

Osoba: Prezes Teresa Melich

Zadania

· poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna i rodzinna, doradztwo zawodowe, porady prawne, konsultacje psychiatryczne

Adres: Katowice, ul. Kościuszki 46

Telefon: (032) 251 73 47

Osoba: Prezes Genowefa Sikora

Zadania:

· prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób upośledzonych umysłowo

Adres: Katowice, ul. Ociepki 8a

Telefon: (032) 254 04 66

Osoba: Prezes Tadeusz Chowaniec

Zadania:

· prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób upośledzonych umysłowo

Krajowe Forum Bezrobotnych.

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE

Adres: Chopina 14/1 Adres rejestrowy: Koszalińska 36/13

Telefon: (032) 202 09 97

Osoba: Waldemar Janeda

Zadania:

· prowadzenie Klubu Integracji Społecznej

· prowadzenie grupy wsparcia dla osób, które ukończyły Klub Integracji Społecznej

· Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób, które ukończyły Klub Integracji Społecznej dotowane są z budżetu Miasta Katowice poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy

Dzieciom Specjalnej Troski

i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym

"SZANSA"

Adres: PCK 2

Telefon: (032) 257-25-81

Zadania:

· działania na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym przewlekle chorych) ,

· aktywizacja, rehabilitacja, terapia, rozwój zainteresowań własnych osób z upośledzeniem umysłowym zamieszkałych w Katowicach w Klubie Aktywizacji Dorosłych Śląskiego Stowarzyszenia SZANSA.

STOWARZYSZENIE

Chorych na Stwardnienie Rozsiane

ich Opiekunów i Przyjaciół

Adres: 41-103 Siemianowice Śl. Ul. Wiejska 2

Telefon: (032) 229-83-50

Zadania:

· Działania na rzecz chorych i niepełnosprawnych (w tym przewlekle chorych) - Rehabilitacja lecznicza i społeczna chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin.

Regionalna FUNDACJA Pomocy Niewidomym

Adres:41-500 Chorzów ul. Dąbrowskiego 55a

Telefon: (032) 241-12-02

Zadania:

· Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym przewlekle chorych) - kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku od lat 7 ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Miasta Katowice.

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji

Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Polskiego Związku Głuchych

Adres: Francuska 20-24

Telefon: (032) 202-09-17

zadania

· Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym przewlekle chorych) - terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz pomoc psychologiczna rodzinie i opiekunom.

Śląskie STOWARZYSZENIE Alzheimerowskie

adres: Medyków 14

Telefon: (032) 695-821-095

Zadania

· Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym przewlekle chorych) - rehabilitacja i terapia osób dorosłych z chorobami otępiennymi, całodobowa pomoc w kryzysie życiowym świadczona na rzecz osób niepełnosprawnych, zwiększenie aktywności społeczności lokalnej na rzecz ludzi starych, poprzez naukę właściwego zaspokojenia potrzeb człowieka starego w środowisku.

Polski Związek Głuchych - Oddział Śląski

Adres: Pod Młynem 1b

Telefon: (032) 503-011-206, (032) 661-081-017, (032) 205-44-87, fax: 204-89-25

Zadania:

· Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz osób niepełnosprawnych

Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji

„ARTERIA”

Adres: Szczecińska 18a/6, Francuska 29

Telefon: (032) 601-520-609, 253-62-30

Zadania:

· Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych

STOWARZYSZENIE

na Rzecz Niepełnosprawnych

„SPES”

Adres: Kościuszki 46

Telefon: (032) 251-73-47

Zadania:

· Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych- Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (ul. Panewicka 463)

Stowarzyszenie Psychologów

Chrześcijańskich

Adres: ul. Chopina 6/6

Telefon: (032) 253-84-86

Osoba: Przewodnicząca oddziału Teresa Melich

Zadania:

· Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego - Ośrodek Poradnictwa i Terapii Psychologicznej

Parafia Ewangelicko-Augsburska

Adres: ul. Warszawska 18

Telefon: (032) 253-99-81

Osoba: Ks bp. Tadeusz Szurman

Zadania:

punkt wydawania odzieży

Katolickie Centrum Młodzieży

"KANA"

Adres: ul. ks. E. Szramka 4

Telefon: (032) 608 26 76, fax: (032) 253 04 56

E-mail: \n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba: Dyrektor Ilona Christ

Zadania:

· organizowanie działań informacyjno-pomocowych dotyczących działalności sekt

· prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

· prowadzenie poradnictwa zawodowego dla młodzieży

Katolicka Fundacja Dzieciom

Adres: Katowice ul. Kilińskiego 15

Telefon: (032) 251 – 91 – 95

Osoba: Prezes Zarządu ks. Paweł Buchta

Zadania:

· prowadzenie Świetlic Środowiskowych(Świetlica typu opiekuńczego oraz specjalistycznego)